e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-01-26


24 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy. Dz.U. z 16 stycznia 2012r. Nr 10, poz. 52.

24 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie służby medycyny pracy. Dz.U. z 16 stycznia 2012r. Nr 10, poz. 53.

25 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia. Dz.U. z 10 stycznia 2012r. Nr 6, poz. 26.