e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyższe składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne 2012-01-26


Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że przedsiębiorcy w 2012 roku będą płacić składki ZUS od kwoty nie niższej niż 2115,60 zł, a korzystający z ulgi - od kwoty 450 zł. Wyższa jest również podstawa, od której jest wyliczana składka zdrowotna, a od lutego wzrośnie jeszcze składka rentowa.

Z komunikatu ZUS wynika, że osoby niekorzystające z ulgi będą płacić w 2012r. składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty nie niższej niż 2115,60 zł. Jest to 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które na ten rok wynosi 3526 zł.

W 2012 r. :

  • na ubezpieczenie emerytalne przedsiębiorcy będą płacić co miesiąc składkę w wysokości 412,97 zł,
  • na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) - 51,83 zł,
  • na ubezpieczenie wypadkowe - 35,33 zł (przy założeniu, że przedsiębiorca płaci tę składkę według stopy wypadkowej wynoszącej 1,67 proc.).
  • składka na ubezpieczenie rentowe wyniesie w styczniu 126,94 zł, na Fundusz Pracy wyniesie 51,83 zł.
Płacone za styczeń 2012r. składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa i na Fundusz Pracy wyniosą w sumie 678,90 zł. Dla porównania w 2011 r. wynosiły 646,75 zł.

W komunikacie ZUS nie ma informacji o podwyżce od lutego składki rentowej z 6 proc. do 8 proc. Jednak na skutek uchwalenia tej podwyżki przez Sejm, przedsiębiorcy zapłacą od lutego składkę rentową w wysokości 169,25 zł. Tak więc od lutego przedsiębiorcy będą płacić na ubezpieczenia społeczne 721,21 zł. W takiej wysokości zapłacą składki w marcu, rozliczając się z ZUS za luty.

Początkujący przedsiębiorcy, korzystający z ulgi w składkach, będą je płacić w 2012 r. od kwoty nie niższej niż 450 zł. Jest to 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2012 r. wynosi 1500 zł. Jak podaje ZUS, przedsiębiorcy korzystający z ulgi będą płacić co miesiąc:

  • na ubezpieczenie emerytalne 87,84 zł,
  • na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) - 11,03 zł,
  • na ubezpieczenie wypadkowe - 7,52 zł (przy założeniu, że przedsiębiorca płaci tę składkę według stopy wypadkowej wynoszącej 1,67 proc.).
  • składka na ubezpieczenie rentowe wyniesie w styczniu 27 zł.
W 2012r. wzrośnie również podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość to 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2011 r., włącznie z wypłatami z zysku. GUS poinformował, że wynagrodzenie to wyniosło 3771,08 zł. Tym sposobem wszyscy przedsiębiorcy, zarówno korzystający z ulgi, jak i do niej nieuprawnieni, będą w 2012 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 254,55 zł. Dla porównania w 2011 r. składka ta wynosiła 243,39 zł.

W 2012 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe trzeba będzie opłacać do momentu, aż przychód będący podstawą ich wymiaru nie przekroczy 105 tys. 780 zł. Od nadwyżki ZUS nie pobiera składki emerytalnej oraz rentowej, a tylko chorobową i wypadkową. Limit 105 tys. 780 zł to trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2012 r. Pułap ten obowiązuje wszystkich ubezpieczonych, nie tylko przedsiębiorców.

(Wnp.pl/PAP)