e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Okołooperacyjna Karta Kontrolna w szpitalach 2012-01-26


Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) podało, że do szpitali, które wdrożyły Okołooperacyjną Kartę Kontrolną (OKK) dołączyły trzy placówki: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Dane Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pokazują, że OKK wdrożyło łącznie 29 placówek w Polsce.

Okołoperacyjna Karta Kontrolna została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organisatin - WHO) po konsultacjach z lekarzami chirurgii i anestezjologii, pielęgniarkami anestezjologicznymi i operacyjnymi oraz przedstawicielami pacjentów. WHO podkreśla, że OKK może być stosowana na każdej sali operacyjnej na całym świecie.
CMJ tłumaczy, że karta nie jest elementem polityki regulacyjnej ani ustawowej, ale narzędziem, który ma służyć klinicystom i innym profesjonalistom medycznym, zaangażowanym w poprawę bezpieczeństwa w celu ograniczenia możliwych do uniknięcia zgonów i powikłań.

CMJ zaprasza szpitale do wzięcia udziału w inicjatywie WHO "Bezpieczna chirurgia ratuje życie", która obejmuje wdrażania OKK.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)