e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych 2012-01-26


Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, której wersję elektroniczną opublikował na swojej stronie internetowej Narodowy Fundusz Zdrowia.

Opublikowana wersja zawiera zmiany, które wynikają z rozporządzeń ministra zdrowia: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 15 września 2011 r.) oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (z dnia 27 maja 2011 r.).
Klasyfikacja uwzględnia również zmiany, jakie wynikają z zarządzeń prezesa NFZ związanych z rozporządzeniami ministerialnymi.

Opublikowana wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 PL w. 5.14) obowiązuje dla świadczeń zrealizowanych od 1 stycznia 2012 r.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)