e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Najwięcej przeszczepów w 2011 roku 2012-02-09


Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w 2011 r. wykonano najwięcej przeszczepień narządów w historii polskiej transplantologii. W Polsce żyje ponad 10 tys. osób z przeszczepionymi narządami. W 2011 r. przeszczepiono w Polsce w sumie 1468 narządów (1411 narządów od zmarłych dawców i 57 narządów od żywych dawców). Jest to o 121 więcej niż w 2010 roku i o 346 więcej niż w 2009 roku.

Najczęściej przeszczepianym organem są nerki (1040 przeszczepów w 2011 r.), dalej wątroba, serce, nerka z trzustką i płuco. W zeszłym roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu po raz pierwszy w Polsce z powodzeniem zostały przeszczepione płuca pacjentowi choremu na mukowiscydozę. Trwają prace przygotowujące wdrożenie w 2012 r., w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej przeszczepu twarzy. Na świecie wykonano tylko kilkanaście takich operacji.

Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że realizowane programy przynoszą efekty i wymierne korzyści. Została stworzona sieć koordynatorów transplantacyjnych, których jest już 200. Powiększa się również liczba szpitali identyfikujących potencjalnych dawców. Obecnie jest realizowany program wieloletni na lata 2011-2020, w ramach którego rozpoczęto modernizację 15 ośrodków transplantacyjnych i 7 banków tkanek i komórek oraz doposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt 33 ośrodków transplantacyjnych i 19 banków tkanek.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)