e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe przepisy dotyczące przyznawania zasiłku macierzyńskiego 2012-02-09


Resort pracy przygotowuje nowe przepisy dotyczące zasad przyznawania zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z ostatnim projektem rozporządzenia w tej sprawie, ma zostać wprowadzonych kilka ułatwień, m.in. możliwość udokumentowania prawa do pobierania zasiłku skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka lub jego potwierdzoną kopią.

Projekt ma wprowadzić możliwości udokumentowania faktów skróconym aktem urodzenia dziecka lub jego potwierdzoną kopią. Kolejna zmiana dotyczy kwestii dokumentowania niemożności zapewnienia zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę z ciężarną kobietą, w związku z ogłoszeniem upadłości lub likwidacji pracodawcy. Aktualnie jednym z dowodów jest zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia, ale to w wielu przypadkach utrudnia ciężarnej uzyskanie świadczeń. Zgodnie z nowymi przepisami, zaświadczenie z PUP ma zostać zastąpione oświadczeniem samej zainteresowanej.
Najnowszy projekt MPiPS zakłada również rezygnację z (przewidzianego w pierwotnej wersji) nowych wzorów asygnaty zastępczej, karty zasiłkowej oraz listy płatniczej. Tym sposobem płatnicy będą mogli nadal korzystać z aktualnie obowiązujących wzorów.

Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia (z 2 lutego 2012 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

(Źródło: Podatki.biz)