e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-02-22


3 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Dz.U. z 17 lutego 2012r. Nr 34, poz. 182.

23 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Dz.U. z 15 lutego 2012r. Nr 32, poz. 169.