e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-03-08


3 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Dz.U. z 17 lutego 2012r. Nr 34, poz. 182.

1 marca weszła w życie ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 31 stycznia 2012r. Nr 21, poz. 118.

23 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego. Dz.U. z 23 lutego 2012r. Nr 38, poz. 207.

23 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Dz.U. z 15 grudnia 2012r. Nr 32, poz. 169.