e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze z PFRON na aktywizację zawodową niepełnosprawnych w Warszawie 2012-03-08


Zastępca dyrektora stołecznego Urzędu Pracy Lech Antkowiak ocenił, że zainteresowanie pracodawców pieniędzmi na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jest nieduże. W 2012 roku urząd otrzyma z PFRON na ten cel ok. 3 mln zł. Pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zostaną przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, staże, podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne będą mogły dostać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Liczba wniosków, jakie składają pracodawcy, aby otrzymać pieniądze na stworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej jest niewielka.
Stołeczny urząd pracy posiada również środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2012 r. będzie to prawdopodobnie 18,3 mln zł. Korzystają z tego osoby niepełnosprawne, które są bezrobotne.
W stołecznym urzędzie pracy 31 stycznia 2012r. zarejestrowane były 43 642 osoby bezrobotne, a w tym 1 820 osób niepełnosprawnych. W tym było 1 122 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

(Źródło: Rynekzdrowia.pl)