e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lutym 2012 r. 2012-03-08


W lutym 2012r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia) wyniosła 13,5 proc. W porównaniu do stycznia 2012 roku wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W tym samym czasie 2011r. (styczeń 2011 – luty 2011) odnotowano wzrost również o 0,3 punktu procentowego (z poziomu 13,1 proc. do poziomu 13,4 proc.). W lutym 2012 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,4 do 0,1 punktu) odnotowano w piętnastu województwach, a najsilniejszy był w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim. W województwie podlaskim wskaźnik bezrobocia utrzymał się na poziomie ze stycznia 2012r.

W końcu lutego 2012r. liczba bezrobotnych wyniosła 2 168,7 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca stycznia 2012 roku wzrosła o 47,2 tys. osób (o 2,2 proc.). W analogicznym okresie 2011 roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych - o 45,2 tys. (o 2,1 proc.).

Wzrost liczby bezrobotnych w lutym 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) zanotowano w województwach:

  • opolskim - o 3,3 proc. (o 1,7 tys. osób);
  • wielkopolskim - o 3,3 proc. (o 4,8 tys. osób);
  • łódzkim - o 2,9 proc. (o 4,4 tys. osób);
  • dolnośląskim - o 2,8 proc. (o 4,3 tys. osób).
Z informacji z urzędów pracy wynika, że głównymi przyczynami wzrostu bezrobocia była rejestracja osób dotychczas niepracujących. Rejestrowały się również osoby po zakończeniu udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz po zakończeniu umów na czas określony, bądź po rozwiązaniu umów o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W lutym 2012 roku liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 60,3 tys. W porównaniu do stycznia 2012 roku wzrosła o 11,3 tys., czyli o 23 proc. Liczba zgłoszonych w lutym br. wolnych miejsc pracy była o 19 proc. wyższa, niż w 2011 roku. W lutym 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 50,6 tys. wolnych miejsc pracy (o 4 tys. więcej niż w styczniu 2011 roku, tj. o 8,7 proc. ). Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej w lutym 2012 roku w porównaniu do stycznia 2012 roku odnotowano w czternastu województwach, a najwyższy wzrost odnotowano w województwie:

  • podlaskim, w którym liczba ofert w porównaniu do stycznia wzrosła aż o 101,2 proc. (o 900),
  • lubuskim (o 81,8 proc., tj. o 1,5 tys.),
  • podkarpackim (o 45,4 proc., tj. o 1,1 tys.),
  • świętokrzyskim (o 42 proc., tj. o 600).
Spadek liczby wolnych miejsc pracy odnotowano w dwóch województwach:

  • śląskim (o 8,6 proc., tj. o 700),
  • kujawsko-pomorskim (o 8,2 proc., czyli o 300).
(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)