e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Vademecum 2012 - informator NFZ o prawach pacjenta i świadczeniach medycznych 2012-03-08


Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia można znaleźć najnowszy, uaktualniony informator o prawach pacjenta i świadczeniach medycznych, które są finansowane ze środków publicznych - Vademecum 2012.

Vademecum 2012 to poradnik skierowany zwłaszcza do pacjentów, dotyczy zasad funkcjonowania publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Publikacja zawiera m.in. zaktualizowane informacje o prawach i obowiązkach pacjenta, skierowaniach, listach oczekujących na świadczenia, dokumentacji medycznej oraz o lekach i receptach. Przedstwiono również zasady korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego oraz opieki długoterminowej.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)