e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowa lista świadczeń kardiologicznych finansowanych przez NFZ 2012-03-08


Do katalogu świadczeń NFZ z zakresu chorób układu krążenia wprowadzono m.in. ultrasonografię wewnątrznaczyniową (IVUS), nowe metody obrazowania tętnic (pomiar gradientu przezzwężeniowego FFR), i zabiegi wielonaczyniowe z użyciem więcej niż jednego stentu, które skutecznie zastępują rewaskularyzację chirurgiczną i są nowocześniejszym rozwiązaniem niż tradycyjne by-passy.

Zmiany opracowano przy współpracy ze środowiskiem lekarskim. Współzałożyciel Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Inwazyjnych w Polsce prof. Paweł Buszman tłumaczy, że ważne jest to, że NFZ wysłuchał opinii środowiska lekarskiego, które ma największe doświadczenie i know-how w dziedzinie kardiologii. Podkreślił, że przez ostatnie 10 lat można było zaobserwować spadek przypadków zgonów pacjentów hospitalizowanych po zawale serca. Niestety nadal choroby sercowo-naczyniowe charakteryzują się w Polsce wysokim odsetkiem śmiertelności - ich liczba osiąga 450 przypadków śmierci na 100 tysięcy ludności (stanowi to wartość 2-3 krotnie większą niż w Europie Zachodniej).

(Źródło: Prawapacjenta.eu)