e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Składki wypadkowe od 1 kwietnia 2012r. 2012-03-22


Od dnia1 kwietnia 2012r. zaczną obowiązywać nowe wysokości stawki procentowej składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zmiany przewiduje rozporządzenie z 14 marca 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (opublikowano je w Dziennkiu Ustaw w dniu 16 marca – Dz. U. z 2012 r. poz. 285).

Firmy zgłaszające do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 pracowników oraz płatnicy niezarejestrowani w systemie REGON zapłacą składkę w wysokości 1,93 proc. (obecnie 1,67 proc.), czyli 50 proc. najwyższej stopy procentowej, która od 1 kwietnia wynosić będzie 3,86 proc.

Płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych opłacą stawkę według rodzaju pracy oraz stopnia ryzyka (64 grupy działalności i 14 kategorii ryzyka).

Nowe wysokości stóp procentowych mają zwiększyć wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ok. 99 mln zł w 2012 r. – z tytułu składek uiszczanych przez podmioty zatrudniające maksymalnie 9 pracowników.

(Źródło: Podatki.biz)