e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Polacy częściej umierają na nowotwory 2012-03-22


Z raportu "Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009 roku” wynika, że Polacy żyją dłużej i rzadziej umierają na serce, ale coraz więcej z nich umiera na nowotwory. Raport, przedstawiony został przez dr Urszulę Wojciechowską oraz dr Joannę Didkowską z warszawskiego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie podczas konferencji. Dotyczy on występowania nowotworów złośliwych w Polsce w roku 2009 (zbieranie i opracowywanie danych trwało dwa lata). Dane pochodziły ze szpitali.

W roku 2009 odnotowano ponad 138 tys. nowych zachorowań (ciągły wzrost ich liczby wynika między innymi z poprawy jakości i kompletności rejestracji). Jednak nie wszystkie przypadki zostały odnotowane i dlatego według szacunków specjalistów, w rzeczywistości mogło zachorować 156 tys. osób. Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych wynosiła 52 402 wśród mężczyzn i 40 895 wśród kobiet. W Polsce żyje około 320 tys. osób z choroba nowotworową, u których nowotwór wykryto w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wśród ponad 100 typów nowotworów, które są rozpoznawanych każdego roku 9 najczęstszych to u mężczyzn nowotwory:

 • płuca (21 proc.),
 • gruczołu krokowego(13 proc.),
 • jelita grubego (12 proc.),
 • pęcherza moczowego (7 proc.),
 • żołądka (5 proc.),
 • pozostałe nowotwory stanowią 42 proc.
U kobiet są to nowotwory:

 • piersi (23 proc.),
 • jelita grubego(10 proc.),
 • płuca (9 proc.),
 • trzonu macicy (7 proc.),
 • jajnika (5 proc.),
 • szyjki macicy (5 proc.),
 • pozostałe (41 proc.).
Lekarze zapewniają, że dużej części zachorowań można zapobiec, np. rzucenie palenia (rak płuca) oraz wykonywanie badań profilaktycznych w przypadku raka jelita grubego mogłoby zapobiec aż 1/3 nowotworów u mężczyzn. W przypadku kobiet liczbę zachorowań można zmniejszyć aż o 47 proc. – wystarczy aby kobiety rzuciły palenie i poddały się badaniom, które pozwalają wcześnie rozpoznać raka piersi, szyjki macicy czy jelita grubego.

Przeważającą przyczyną zgonu w roku 2009 były nowotwory płuca. Rosnąca liczba zachorowań na raka piersi związana jest z malejącą liczbą urodzeń. Jak tłumaczy profesor Zatoński, zmiany hormonalne podczas ciąży obniżają ryzyko raka.

(PAP)