e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Z pomocy psychologicznej korzystają coraz młodsze osoby 2012-03-22


Terapeuci z Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przeprowadzili badania, z których wynika, że z pomocy psychologicznej korzystają coraz młodsze osoby. Badacze porównali dane dotyczące około 500 pacjentów, którzy korzystali z terapii w latach 2007-2009 i 2009-2011, w wieku 18-55 lat.

W latach 2009-2011 zaobserwowano obniżenie średniej wieku pacjentów, która obecnie wynosi 26 lat. Ponad 60 proc. pacjentów to osoby poniżej 26. roku życia. Terapeuci uważają, że zmiana ta wynika wcześniejszego doświadczania problemów.

Prawie 60 proc. osób, które poszukują pomocy w Akademickim Centrum zmaga się z objawami depresji, przy czym u połowy z nich mają one wysokie natężenie. Pozostałe 40 proc. zgłasza się z problemami w relacjach, zaburzeniami lękowymi, problemami w pracy, zaburzeniami osobowości czy kryzysami życiowymi, np. zdradą, rozstaniem, śmiercią czy chorobą kogoś bliskiego.
Pojawiają się też często problemy z podejmowaniem decyzji. W tej grupie osób zmuszenie się do czegokolwiek wymaga wielkiego wysiłku, a zmęczenie pojawia się przy niemal każdej najdrobniejszej aktywności. Pacjenci mają również problemy z samooceną, która wynika ze zderzenia wysokich wewnętrznych wymagań wobec siebie i presji ze strony otoczenia.

W latach 2009-2011 odnotowano spadek nasilenia myśli samobójczych u pacjentów. Zdaniem terapeutów jednym z powodów tej zmiany może być większa świadomość społeczna dotycząca szukania pomocy u psychologów.

(Źródło: PAP)