e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-04-05


1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Dz.U. z 3 października 2011r. Nr 209, poz. 1243.

1 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. z 29 marca 2012r. Nr 62, poz. 346.

29 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia. Dz.U. z 29 marca 2012r. Nr 62, poz. 348.

29 marca weszło w życie rozporządzenie z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia. Dz.U. z 29 marca 2012r. Nr 62, poz. 349.