e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-04-05


14 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 30 marca 2012r. Nr 63, poz. 353.

1 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. z 22 marca 2012r. Nr 58, poz. 306.