e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany zasad przyznawania becikowego 2012-04-05


Rząd zaakceptował projekt ustawy, który zmienia zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowego. Tysiąc złotych pomocy z budżetu państwa dostaną rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza miesięcznie 1922 zł.

Pomoc ma trafić do rodzin, których dochód roczny nie przekroczy 85 tysięcy złotych. Kwotę tę skalkulowano dla progu podatkowego (85 tys. zł) i rodziny trzyosobowej (takie rodziny stanowią ok. 50 proc. wszystkich rodzin ubiegających się o to świadczenie). Rodzice, składający wnioski o becikowe, będą mieli obowiązek dołączyć do niego zaświadczenia o dochodach lub złożyć stosowne oświadczenia (które będą weryfikowane). Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. Obecnie becikowe wypłaca się na każde dziecko nie biorąc pod uwagę dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania becikowego, będzie weryfikowana co trzy lata.

(Podatki.biz)