e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w ustawie o weteranach 2012-04-05


Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o zmianach, jakie wprowadziła ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach.

Od 30 marca 2012 r., w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weterani mogą korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)