e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje ustawę o języku migowym 2012-04-05


Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że realizuje obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2012 r. przepisu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się dotyczą osób, które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się.
Zgodnie z ustawą o języku migowym osoba uprawniona ma prawo wymagać od organów administracji publicznej stosowania przepisów ustawy o języku migowym. W stosunku do NFZ obowiązek ten dotyczy jedynie tych sytuacji, w których Fundusz występuje jako organ administracji publicznej czyli przy załatwianiu spraw indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy NFZ.
Osoby uprawnione mają prawo w kontakcie z NFZ korzystać bezpłatnie z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)