e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Europejskie Dni Profilaktyki Udarowej 2012-04-19


Najczęstszą przyczyną udaru mózgu są choroby układu krążenia, m.in. nadciśnienie tętnicze czy migotanie przedsionków. Aby zredukować zagrożenie udarem, należy przede wszystkim zająć się ich leczeniem. Fundacja Udaru Mózgu (FUM) zainaugurowała kampanię społeczną pt. "Zapobiegaj Udarowi Mózgu" w związku z obchodami Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej, który przypada 10 maja. W Polsce obchodzony będzie po raz pierwszy.

Z danych zaprezentowanych przez prof. Annę Członkowską, przewodniczącą Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, wynika, że udary to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów i najczęstsza przyczyna niepełnosprawności wśród osób dorosłych. W Polsce średnio co 8 minut ktoś doznaje udaru mózgu. W ciągu godziny udar przytrafia się więc 7 osobom, z czego u trzech kończy się zgonem. Po udarze wiele osób nie jest już w pełni sprawnych i przy wykonywaniu codziennych czynności musi korzystać z pomocy innej osoby.

Ryzyko udaru w 90 proc. zależy od czynników, na które można wpłynąć. Potwierdzają to badania zawarte w raporcie o nazwie INTERSTROKE, opublikowanym w 2010 r. na łamach pisma "Lancet".

Z badania wynika, że do najważniejszych czynników predysponujących do udaru należą: nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, nieprawidłowa dieta (zbyt kaloryczna i bogata w tłuszcze nasycone), brak aktywności fizycznej, otyłość brzuszna, cukrzyca, zaburzenia lipidowe (zbyt wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów), nadużywanie alkoholu, choroby serca.

Za 50 proc. udarów niedokrwiennych odpowiada nadciśnienie tętnicze. Związek ten obserwuje się w każdym przedziale wiekowym, ale zwłaszcza u osób w wieku 40-49 lat. Z badań wynika, że jeśli osobie z tej grupy obniży się ciśnienie skurczowe (tj. wyższe) ze 160 mmHg (milimetrów słupa rtęci) do granicznej prawidłowej wartości 140 mmHg, to ryzyko udaru mózgu spada aż o 64 proc.

Migotanie przedsionków natomiast zwiększa ryzyko udaru mózgu 3-4 razy. Te udary mają szczególnie ciężki przebieg. Można im jednak w większości przypadków zapobiegać, stosując leki przeciwzakrzepowe u pacjentów z grupy ryzyka.

Celem kampanii jest edukacja społeczeństwa na temat czynników ryzyka udaru i możliwości zapobiegania mu, objawów, które mu towarzyszą i zasad postępowania, gdy już wystąpią.

Swoje wsparcie dla walki z udarem można będzie wyrazić m.in. w sobotę, 14 kwietnia, biegnąc w łódzkim maratonie. W dniu 10 maja natomiast w warszawskim kinie Muranów odbędzie się otwarte dla wszystkich wydarzenie edukacyjne. Chętni będą mogli wtedy poznać niektóre ze swoich czynników ryzyka udaru, biorąc udział w bezpłatnych badaniach i konsultacjach lekarskich, wysłuchać wykładów na temat jego profilaktyki oraz obejrzeć filmy poruszające problematykę tego schorzenia.

(Źródło: PAP)