e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dofinansowanie kosztów szkolenia dla rodzin i znajomych osób głuchych 2012-04-19


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych lub tłumacza-przewodnika zawiera wzory wniosków, które mają zapewnić osobom uprawnionym, członkom ich rodzin oraz osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów kształcenia na różnym poziomie z wybranej przez siebie metody komunikowania się.

Takie osoby będą mogły złożyć wnioski do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozporządzenie określa tryb składania i rozpatrywania wniosków, a wzory wniosków są zawarte w załącznikach do rozporządzenia.

Po przekazaniu wniosku o dofinansowanie szkolenia, który spełnia wymagania formalne i merytoryczne, zawierana jest umowa, na podstawie której może zostać udzielone dofinansowanie do szkolenia. Wysokość dofinansowania jest różna ze względu na kategorię wnioskodawcy, który może starać się o dofinansowanie:

  • dla osoby uprawnionej, nie więcej niż 95 proc. kosztów szkolenia,
  • dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt - nie więcej niż 90 proc. tych kosztów.
Rozporządzenie określa również formę i tryb przekazania środków finansowych na konto organizatora szkolenia. Wnioskodawca będzie musiał w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia dostarczyć fakturę lub rachunek wystawiony na niego oraz dokument potwierdzający ukończenie szkolenia. Pieniądze na koncie organizatora szkolenia znajdą się w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania tych dokumentów.

(Źródło: rynekzdrowia.pl)