e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Laptopy z dostępem do internetu dla niepełnosprawnych z powiatu hajnowskiego 2012-04-19


W ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie hajnowskim", który realizowany jest w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 180 osób - niepełnosprawni oraz dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej z powiatu hajnowskiego (Podlaskie) - otrzyma laptopy z dostępem do internetu. Wartość projektu, to ponad 2,7 mln zł, w tym wkład własny tamtejszego starostwa wynosi 15 proc.

Główny cel tego projektu to wyrównanie szans w dostępie do informacji i wiedzy przez osoby, które z powodu niepełnosprawności lub ograniczonych dochodów, nie mają szans na zakup komputera i korzystania z Internetu. Poinformował o tym Włodzimierz Pietruczuk, naczelnik wydziału spraw społecznych w hajnowskim starostwie.

W ramach projektu uczestnicy przejdą szkolenia komputerowe. Zajęcia rozpoczną się pod koniec kwietnia i potrwają dwa miesiące. Młodzież zapozna się na nich m.in. z podstawami obsługi komputera, obsługi programów do edycji tekstu, a także korzystania ze specjalnej platformy cyfrowej, która będzie im potrzebna do późniejszego używania laptopów. Darmowy dostęp do internetu będą mieli przez osiem lat. Po zakończeniu projektu uczestnicy będą mogli zatrzymać komputery, ale potem już sami będą musieli opłacać dostęp do internetu.

(Źródło: PAP)