e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Konkurs ofert na realizację programu profilaktyki i edukacji diabetologicznej 2012-04-19


Ministerstwo Zdrowia poinformowało o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej" na rok 2012.

Główny cel programu to:

  • zwiększenie świadomości i wiedzy na temat cukrzycy wśród społeczeństwa,
  • zmniejszenie występowania czynników ryzyka,
  • stworzenie skutecznych strategii zapobiegania powikłaniom związanym z leczeniem cukrzycy,
  • poprawa jakości życia diabetyków.
Program jest złożony z działań o charakterze profilaktyczno-informacyjnym, szkolenia z zakresu edukacji diabetologicznej dla pielęgniarek i położnych przygotowujących się do pracy na stanowisku edukatora ds. diabetologii, a także działań, które polegają na edukacji chorych na cukrzycę, ich rodzin i wybranych grup zawodowych.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)