e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyższe dotacje dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 2012-04-19


Platforma Obywatelska zgłosiła projekt zmiany ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nim zwiększone mają zostać dotacje otrzymywane przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych otrzymują od państwa dotację, która ma m.in. pomóc w stworzeniu odpowiednich warunków pracy osobom niepełnosprawnym. Dotacja ma być wyższa. Marek Plura z PO wyjaśnił: „Powracamy do dawnego rozwiązania, jakim było oparcie wysokości dotacji o poziom najniższej płacy krajowej z roku poprzedzającego rok bieżący”.
Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda przypomniał, że 1 kwietnia weszła w życie ustawa o języku migowym, która umożliwia m.in. głuchym i niedosłyszącym załatwianie spraw w urzędach samorządowych czy centralnych; tłumacza języka migowego, zgodnie z ustawą, będzie musiał zapewnić urząd, a nie petent.

(Źródło: PAP)