e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS 2012-04-19


Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła harmonogram realizacji "Krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS" opracowanego na lata 2012-2016, przedłożony przez Ministra Zdrowia.

"Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS" będzie działał w następujących płaszczyznach:

  • zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,
  • zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,
  • wsparcie i opieka zdrowotna dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,
  • współpraca międzynarodowa, monitoring.
Z informacji CIR wynika, że koszty realizacji zadań wskazanych w harmonogramie są pokrywane przez podmioty ze środków będących w ich dyspozycji m.in. właściwych ministrów, jednostki samorządu terytorialnego, Państwową Inspekcję Sanitarną, organizacje pozarządowe, terenowe organy administracji rządowej, ekspertów.

W budżecie państwa na 2012 rok na program zdrowotny "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2012-2016" przeznaczono 191 mln zł. Kwota ta wystarczy tylko na roczne leczenie ARV około 4,5 tys. pacjentów.

Z szacunkowych obliczeń wynika, że w 2012 roku leczeniem będzie objętych około 6,3 tys. osób, w 2013 - ok. 7,1 tys. osób, 2014 roku - około 8 tys. pacjentów, w 2015 r. - około 9 tys., a w 2016 - ponad 10 tys. osób.

Dane CIR wskazują, że wzrastają koszty leczenia ARV tzw. starych pacjentów, długo leczonych ARV, ponieważ wymagają oni większej ilości leków. Koszty wzrosną także ze względu na wejście w życie rozporządzenia ministra zdrowia, dotyczącego badań i procedur medycznych z zakresu opieki okołoporodowej. Według rozporządzenia, w badaniach wykonywanych do 10. tygodnia ciąży i pomiędzy 33. a 37. tygodniem ciąży będzie uwzględniony test na obecność wirusa HIV. Ponadto, w ramach programu leczenia ARV, leki otrzymują również pacjenci, którzy ulegli wypadkowi (np. gwałt, napaść).

Na polskim rynku pojawią się kolejne leki generyczne dla oryginalnych leków antyretrowirusowych, co może wpłynąć na nieco niższe koszty leczenia ARV, jednak obejmie ono pacjentów nowo włączanych do leczenia.

Realizacją programu kieruje Minister Zdrowia. Monitorowaniem oraz koordynacją działań przewidzianych w programie zajmuje się Krajowe Centrum do spraw AIDS. Na terenie każdego województwa mają działać zespoły realizujące program, których zadaniem będzie również koordynacja i integracja działań jednostek podległych lub nadzorowanych, biorących udział w programie.

(Źródło: PAP)