e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pomoc psychologiczna 2006-01-03


Ustawa z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. nr 73, poz. 763) mówi, że osoba, która świadczy usługi psychologiczne, a nie ma prawa wykonywania zawodu psychologa, może zostać ukarana karą ograniczenia wolności albo grzywną. Taka jest teoria, a w praktyce taka kara nikomu nie grozi. Brakuje też instytucji, która nadawałaby prawo wykonywania zawodu psychologa.

Ustawa, której celem było regulować zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa miała obowiązywać od 1 stycznia 2002 r. Jednak ówczesny parlament przesunął wejście w życie tej ustawy o cztery lata czyli do 1 stycznia 2006 r. Pod koniec listopada 2005 roku minister pracy zaproponował kolejną nowelizację. Znów miał zostać zmieniony termin wejścia w życie - na 1 stycznia 2008 r. Środowisko psychologów nie było zachwycone przesunięciem terminu. Psycholodzy uważają, że są przygotowani przygotowane do jak najszybszego wdrażania w życie tej ustawy. Chcą chronić pacjentów jak i sam zawód. Gdy ustawa wejdzie w życie to dopiero będzie można ocenić, jak sprawdzają się jej rozwiązania.

Przepisy mówią, że usługi psychologiczne może wykonywać wyłącznie osoba, która jest magistrem psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie równorzędne. Dodatkowo taka osoba musi ukończyć podyplomowy staż zawodowy i wpisać się na listę psychologów, która jest prowadzona przez regionalną izbę psychologów. Prawdopodobnie wzorem dla tych przepisów była ustawa o zawodzie lekarza. Świadczy o tym np. wymaganie odbycia specjalistycznego przeszkolenia od osób, które nie wykonują zawodu ponad 5 lat, a także procedura orzekania o zdolności do wykonywania zawodu w razie uzasadnionego podejrzenia choroby lub zaburzeń psychicznych.
Usługi psychologiczne następują za zgodą osoby lub grupy osób poddawanych diagnozowaniu i oddziaływaniu psychologicznemu. Psycholog musi informować klienta o celu postępowania, jego przebiegu, wynikach. Ma obowiązek uzyskać pozwolenie od klienta na każdą planowaną czynność. Jego obowiązkiem jest również zachowanie w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Przepisów o tajemnicy zawodowej nie stosuje się jednak w przypadku, gdy poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób oraz gdy tak stanowią ustawy. To powołana przez ministra Komisja Ekspertów ustala i aktualizuje listę metod psychologicznych zastrzeżonych wyłącznie do stosowania przez psychologów z uprawnieniami.
Psycholodzy i psychologowie stażyści są członkami samorządu psychologów z mocy prawa. To organy samorządu nadają uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Ustawa weszła w życie jednak tylko teoretycznie. Minister nie jest za bardzo przekonany o potrzebie jej wdrożenia. Chce on rozmawiać z przedstawicielami środowiska psychologów może jeszcze w styczniu. Więc jak na razie wszystko pozostaje po staremu.

Źródło: Rzeczpospolita