e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-01-03


5 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach. Dz.U. z 21 grudnia 2005r. Nr 250, poz. 2113.