e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-05-02


1 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. z 22 marca 2012r. Nr 58, poz. 306.

2 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne. Dz.U. z 17 kwietnia 2012r. Nr 73, poz. 415.