e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-05-02


9 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. z 24 kwietnia 2012r. Nr 78, poz. 444.

1 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Dz.U. z 18 kwietnia 2012r. Nr 74, poz. 423.