e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt zmian dotyczący m.in. urlopu wychowawczego 2012-05-02


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zajmuje się projektem zmiany w kodeksie pracy, który dotyczy m.in. urlopu wychowawczego. Z odpowiedzi wiceministra pracy na poselską interpelację wynika, że z obecnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego, przysługującego matce, zostanie wydzielony miesiąc dla ojca.

O przygotowywaną przez resort zmianę w kodeksie pracy pytali posłowie Tomasz Latos i Maks Kraczkowski (PiS). Z ich informacji wynika, że rodzice będą musieli podzielić się urlopem wychowawczym. Z 36 miesięcy urlopu wychowawczego, który obecnie przysługuje matce, zostanie wydzielony miesiąc dla drugiego rodzica. Jeżeli rodzice nie skorzystają z tego, to stracą jeden miesiąc urlopu i w tej sytuacji wyniesie on 35 miesięcy. Wiceminister Radosław Mleczko tłumaczy, że zmiana wynika z konieczności wdrożenia unijnej dyrektywy Rady 2010/18/UE. Projekt zmiany kodeksu przewiduje konieczność zagwarantowania minimum jednego miesiąca urlopu dla każdego z rodziców. Tak więc, gdy jeden rodzic nie skorzysta z takiego miesiąca, drugi nie ma do niego prawa. Unijna dyrektywa nie wymaga, by traktować samotnych rodziców odmiennie i przyznawać im prawo do pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego. Tym sposobem matka, samotnie wychowująca dziecko, nie otrzyma tej części urlopu wychowawczego, który przypadałby ojcu dziecka.

Wiceminister tłumaczy, że ze względu na duże społeczne znaczenie tej zmiany zostaną przeprowadzone szerokie konsultacje z partnerami społecznymi, także na forum Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

(Źródło: PAP)