e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dofinansowanie nauki języka migowego przez PFRON 2012-05-02


Osoby głuchonieme oraz ich rodziny będą mogły starać się o dofinansowanie nauki języka migowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pokryje maksymalnie do 95% kosztów szkolenia.

Resort Pracy przedstawił projekt rozporządzenia, który zakłada, iż dofinansowanie z PFRON będzie obejmować następujące rodzaje szkoleń:

  • polskiego języka migowego (PJM);
  • systemu językowo-migowego (SJM);
  • sposobu komunikowania się głuchoniewidomych (SKOGN);
  • tłumacza-przewodnika.
O dofinansowanie będą mogły się starać osoby uprawnione, członkowie ich rodzin oraz osoby, które mają stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi. Wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania będzie różna:

  • dla osób uprawnionych wyniesie nie więcej niż 95% kosztów,
  • dla pozostałych osób nie więcej niż 90% kosztów.
Według projektu maksymalny koszt wsparcia będzie mógł wynieść 680 zł dla jednej osoby. Średni koszt kursu waha się obecnie w granicach 450-700 zł. Z szacunków resortu pracy wynika, że z dofinansowania skorzysta ok. 2300 osób w skali roku. Wydatki PFRON z tego tytułu mają wynieść ok. 1-1,5 mln zł rocznie.

O wprowadzeniu możliwości dofinansowania mówi projekt rozporządzenia (z 6 kwietnia 2012 r.) Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych lub tłumacza-przewodnika. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: Podatki.biz)