e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2012-05-02


Na stronie internetowej Narodowego Fundusz Zdrowia opublikowano podstawowe informacje o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych, którymi objęci mogą zostać obywatele polscy, jak i cudzoziemcy.

Zgodnie z art. 68 ust. 7. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym zależy od wniesienia opłaty dodatkowej na rachunek NFZ. Jej wysokość zależy od czasu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)