e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowi realizatorzy programu zwalczania chorób nowotworowych 2012-05-02


Ministerstwo Zdrowia wybrało realizatorów kontynuacji programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci oraz "Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym”.

Ministerstwo Zdrowia ma do rozdysponowania ponad 287 tys. zł między realizatorami zadań z zakresu programu kontroli jakości w diagnostyce chłoniaków złośliwych u dzieci.

Poszczególne elementy programu zostaną przeprowadzone w: Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we Wrocławiu.

Ministerstwo wybrało i podzieliło środki pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. "Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2012 i 2013 roku w systemie zapraszanym".

Projekt będzie realizowany m.in. przez: Gastromed NZOZ z Lublina, Ardi Odział NZOZ Endomedica w Zgierzu, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przyznane zgodnie z podziałem zadań przedstawionym w ogłoszeniu konkursowym na wybór realizatora przedmiotowego programu. Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zawarta będzie w umowie na realizację ww. programu.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)