e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-05-17


23 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Dz.U. z 8 maja 2012r. Nr 86, poz. 486.

25 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody. Dz.U. z 10 maja 2012r. Nr 88, poz. 494.