e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Realizatorzy programu zwalczania chorób nowotworowych już wybrani 2012-05-17


Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wyborze realizatorów i podziale środków w zakresie zadania pn. "Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości", który jest elementem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Na realizację zadania przyznano w roku 2012 łączną kwotę w wysokości 2,225 tys. zł, z tego:

  • ponad 2 mln zł otrzymał Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,
  • 201,8 tys. zł - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Wysokość przyznanych środków finansowych na realizację poszczególnych zadań zostanie zawarta w umowie na realizację ww. programu.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)