e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w kwietniu 2012 r. 2012-05-17


W kwietniu 2012r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca marca br.) wyniosła 13 proc. W porównaniu do marca 2012r. spadła o 0,3 punktu procentowego. W takim samym czasie 2011r. (kwiecień 2011 – marzec 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,5 punktu (z poziomu 13,3 proc. do poziomu 12,8 proc.).

W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (o 0,7 punktu) miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, a najsłabszy (o 0,1 punktu) w województwie mazowieckim.
Najniższą stopę bezrobocia (na poziomie 9,6 proc.) odnotowano w województwie wielkopolskim, a najwyższą w województwie warmińsko-mazurskim (20,4 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2012 roku wyniosła 2 076,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca marca 2012 roku spadła o 65,5 tys. osób (o 3,1 proc.). W analogicznym okresie 2011 roku (kwiecień 2011 – marzec 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych - o 90,4 tys. (o 4,2 proc.).
Spadek liczby bezrobotnych w kwietniu 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) był w województwie:

 • lubuskim - o 4,3 proc. (o 2,8 tys. osób);
 • świętokrzyskim - o 4,2 proc. (o 3,7 tys. osób);
 • podkarpackim - o 4,1 proc. (o 6,3 tys. osób);
 • warmińsko-mazurskim - o 4 proc. (o 4,6 tys. osób);
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 73,4 tys. W porównaniu do marca 2012 roku spadła o 13,5 tys., czyli o 15,6 proc.
W kwietniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 78,4 tys. wolnych miejsc pracy (o 4,8 tys. mniej, niż w marcu 2011 roku - spadek o 5,7 proc. ).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w kwietniu br. w porównaniu do marca br. odnotowano w czternastu województwach. W województwie łódzkim liczba ofert pracy spadła o ponad 30 proc. Ponad 20-procentowy spadek zanotowano w województwach:

 • podlaskim (spadek o 26 proc., tj. o 0,6 tys.),
 • kujawsko - pomorskim (spadek o 23,9 proc., tj. o 1,5 tys.),
 • dolnośląskim (spadek o 21,4 proc., tj. o 1,6 tys.),
 • pomorskim (spadek o 20,8 proc., tj. o 1,2 tys.),
 • opolskim (spadek o 20,6 proc., tj. o 0,7 tys.),
 • podkarpackim (spadek o 20 proc., tj. o 1,1 tys.).
Jedynie w 2 województwach liczba ofert pracy wzrosła:

 • warmińsko-mazurskim (wzrost o 11,9 proc., tj. o 0,5 tys. ofert),
 • lubelskim (wzrost o 6,3 proc., czyli o 0,2 tys. ofert).
(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)