e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Więcej pieniędzy na pomoc dla niepełnosprawnych w Wielkopolsce 2012-05-17


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał ponad 3,5 mln zł do budżetu powiatu konińskiego (Wielkopolska). Jest to około 600 tys. zł więcej niż w 2011 roku.

Marta Bagrowska z konińskiego starostwa poinformowała, że ponad 2,5 mln zł otrzymają warsztaty terapii zajęciowej. To pozwoli na wzrost m.in. z 1233 zł do 1360 zł dofinansowania do kosztów uczestnictwa w warsztatach. Zostaną również doposażone placówki i będą sfinansowane prace związane z ich remontami i bieżącymi naprawami. Prawie 450 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie zakupów niezbędnego sprzętu, który ułatwia niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie czyli środków ortopedycznych i pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych będą wynosiły w 2012r. 150 tys. zł. Dzięki funduszom z PFRON, zostanie dofinansowany (po dwuletniej przerwie), pobyt nie tylko dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych. Pozostałą pieniądze przeznaczono na walkę z barierami architektonicznymi i w komunikowaniu się, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji oraz na rehabilitację zawodową i społeczną.

(Źródło: PAP, Rynekzdrowia.pl)