e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Portal dla obywateli krajów Unii - o leczeniu w Polsce 2012-05-17


Został już uruchomiony portal polskiej instytucji łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Jest to portal, który informuje o zasadach leczenia w Polsce, dostępny w pięciu wersjach językowych - angielskiej, francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i włoskiej. Nowy serwis internetowy ma na celu zapewnienie kompleksowej informacji dotyczącej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce i pozostałych krajach UE i EFTA.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, które Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (DWM) zgromadził jako polska instytucja łącznikowa, powstał portal prezentujący w sposób prosty, przyjazny i przystępny zagadnienia budzące największe zainteresowanie. Z portalu można dowiedzieć się o zasadach korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innym państwie członkowskim oraz dokumentach do tego uprawniających, zasadach zwrotu kosztów poniesionego leczenia w przypadku korzystania ze świadczeń za granicą bez wymaganego dokumentu oraz zasadach rozliczeń kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji. Są tam również informacje na temat zasad korzystania z leczenia planowanego w państwach UE/EFTA oraz praw i obowiązków wynikających z przepisów o koordynacji.

Informacja o zasadach korzystania z leczenia w Polsce dostępna jest w pięciu wersjach językowych - angielskiej, francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i włoskiej.

Nowy portal można znaleźć pod adresem: www.ekuz.nfz.gov.pl.

(Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia)