e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2012-05-31


23 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Dz.U. z 8 maja 2012r. Nr 86, poz. 486.

25 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody. Dz.U. z 10 maja 2012r. Nr 88, poz. 494.

27 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 26 kwietnia 2012r. Nr 80, poz. 452.

29 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej. Dz.U. z 14 maja 2012r. Nr 90, poz. 513.