e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-05-31


2 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych. Dz.U. z 18 maja 2012r. Nr 94, poz. 545.