e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Coraz więcej pracujących niepełnosprawnych 2012-05-31


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który wypłaca pracodawcom na niepełnosprawne osoby dopłaty do pensji, odnotował w okresie od grudnia 2010 do marca 2012 roku wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych.

O 3,4 tys. wzrosło w firmach zatrudnienie osób znacznie niepełnosprawnych, a o 4,6 tys. tych ze stopniem umiarkowanym. Poinformował o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Jest to spowodowane obowiązującą od początku 2011 roku nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która wprowadziła zmiany w uprawnieniach przysługujących firmom, zwłaszcza posiadającym status zakładu pracy chronionej, które są uzależnione od zatrudniania osób ze schorzeniami specjalnymi oraz tymi stopniami niepełnosprawności.

Wzrost tych wskaźników wynika również z tego, że pracodawcy wysyłają swoich pracowników do powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, aby ci wystąpili o zmianę stopnia niepełnosprawności.

(Wnp.pl)