e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowa interpretacja dotycząca czasu pracy radiologów 2012-05-31


Ministerstwo Zdrowia zmieniło opinie nt. dopuszczalności stosowania rozkładów czasu pracy przewidujących przedłużenie wymiaru pracy do 12 godzin na dobę w odniesieniu do pracowników objętych skróconą dobową oraz tygodniową normą czasu pracy ze względu na świadczenie pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych. Dotyczy to m.in. pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów, którym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej 1 maja 2014 roku kończy się okres przejściowy, jeśli chodzi o czas pracy. Po tym terminie mieli pracować w wydłużonym czasie pracy.

W 2011r. w związku z uchwalaniem ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej przedstawiciele tych grup zawodowych protestowali przeciwko planowanemu wydłużeniu ”czasu pracy o 50 proc. przy równoczesnym odebraniu praw nabytych i braku zgodności proponowanych przez ustawodawcę przepisów z prawem Unii Europejskiej”.

Jednak zdaniem ustawodawcy, dzięki nowoczesnym i bardziej bezpiecznym urządzeniom oraz stosowaniem ochron zbiorowych i indywidualnych można lepiej zabezpieczyć pracowników przed zagrożeniami ze strony środowiska pracy. W związku z tym uważa, że docelowo (po trzyletnim okresie przejściowym) czas pracy należy wydłużyć. Ustalono, że w okresie przejściowym czas pracy tych pracowników nie może przekraczać pięciu godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Obecnie Ministerstwo Zdrowia, powołując się na nową interpretacją Głównego Inspektoratu Pracy (GNP-306-4560-9-1/12/PE/RP), stwierdziło, że niedopuszczalne jest stosowanie w okresie przejściowym rozkładów czasu pracy przewidujących wydłużenie pracy w tzw. systemie równoważnym, w którym można wydłużyć dobowy wymiar pracy do 12 godzin na dobę oraz dyżurów medycznych do zatrudnionych w podmiotach leczniczych wykonujących pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych. Zdaniem ekspertów, że nowa interpretacja oznacza, iż każda godzina pracy przekraczająca pięciogodzinną dobową normę wymaga rekompensaty 50-proc. dodatkiem do wynagrodzenia, a to podnosi koszty funkcjonowania placówek.

Jacek Zingler, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii podkreślił, że w radioterapii nie wprowadzono jeszcze wydłużonego czasu pracy czyli technicy pracują 5 godzin dziennie.

(Źródło: Rynekzdrowia.pl, Ministerstwo Zdrowia)