e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

PESEL będzie dowodem ubezpieczenia? 2012-05-31


Ministrowie przyjęli projekt zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który przewiduje uproszczenie sposobu potwierdzania prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjent nie będzie już musiał przedstawiać w przychodni dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, bo wystarczy dokument tożsamości z numerem PESEL.

Zgodnie z nowelizacją to NFZ, a nie placówka medyczna będzie ponosił ryzyko finansowania usług medycznych osobom nieuprawnionym. Dzięki ustawie ma się poprawić jakość i wiarygodność danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
Pacjenci zmiany odczują już w październiku, bo już wówczas szpitale i przychodnie będą mogły, na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, uzyskać elektroniczne potwierdzenie prawa pacjenta do świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia w NFZ. Wystarczy do tego numer PESEL. Jeśli jednak z jakichś powodów sprawdzenie w bazie danych będzie niemożliwe, placówka przyjmie dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, a nawet oświadczenie pacjenta że takiemu ubezpieczeniu podlega.

Jeżeli placówka medyczna udzieli świadczenia pacjentowi, którego prawo do usługi zostało potwierdzone, a później okaże się, iż nie był on jednak ubezpieczony, to NFZ nie będzie mógł odmówić jej rozliczenia.

(Źródło: Podatki.biz)