e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w maju 2012 r. 2012-06-14


W maju 2012 roku szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia br.) wyniosła 12,6 proc. W porównaniu do kwietnia 2012r. spadła o 0,3 punktu procentowego. W tym samym okresie 2011 roku (maj 2011 – kwiecień 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,4 punktu (z poziomu 12,8 proc. do poziomu 12,4 proc.).

W maju br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (o 0,7 punktu) był w województwie warmińsko-mazurskim, a najsłabszy (o 0,1 punktu) w województwie mazowieckim. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,3 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,7 proc.).

W województwie warmińsko-mazurskim, w którym odnotowano największy spadek stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych, po raz pierwszy w 2012 roku wskaźnik natężenia bezrobocia spadł poniżej poziomu 20 proc.

Liczba bezrobotnych w końcu maja 2012 roku wyniosła 2 015 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca kwietnia 2012 roku spadła o 57,6 tys. osób (o 2,8 proc.).

W analogicznym okresie 2011 roku (maj 2011 – kwiecień 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 80,9 tys. (o 4 proc.).

Spadek liczby bezrobotnych w maju 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) odnotowano w województwach:

  • warmińsko-mazurskim- o 4,3 proc. (o 4,7 tys. osób);
  • zachodniopomorskim- o 4 proc. (o 4,5 tys. osób);
  • lubuskim- o 3,5 proc. (o 2,1 tys. osób);
  • lubelskim- o 3,3 proc. (o 4,3 tys. osób).
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 73,6 tys. W porównaniu do kwietnia 2012 roku spadła o 1,1 tys., czyli o 1,4 proc.

W maju 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 76,3 tys. wolnych miejsc pracy (o 2,1 tys. mniej niż w kwietniu 2011 roku, tj. spadek o 2,7 proc. ).

(Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)