e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe 2012-06-14


Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla niektórych grup ubezpieczonych wynosi 9115,23 zł, czyli 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. Prezes GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3646,09 zł.

Dotyczy to:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców i artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
  • osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
(Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych)