e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2012-06-14


Ministerstwo Zdrowia poinformowało o decyzji Komisji Konkursowej w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadanie: "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii na lata 2012 i 2013".

Komisja Konkursowa zadecydowała, że zaakceptowaną przez ministra zdrowia w dniu 30 maja 2012 r., do realizacji ww. zadania zostało zakwalifikowanych 25 ośrodków z całej Polski. Komisja przyznała im środki finansowe na lata 2012 i 2013. Najwięcej pieniędzy resort przyznał Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu - 14, 3 mln. zł i Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z kwotą 13, 2 mln. zł.

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)