e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2012-06-28


1 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Dz.U. z 18 kwietnia 2012r. Nr 74, poz. 423.

5 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika. Dz.U. z 20 czerwca 2012r. Nr 116, poz. 687.

7 lipca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dz.U. z 22 czerwca 2012r. Nr 118, poz. 712.