e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pomoc z „Aktywnego Samorządu” dla niepełnosprawnych 2012-06-28


Rusza pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”, na który Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazał 115 mln zł. Pieniądze te są przeznaczone na pomoc dla osób niepełnosprawnych, m.in. zakup wózków, komputerów i specjalistycznego sprzętu oraz niezbędnych szkoleń.

„Aktywny Samorząd” został oficjalnie zatwierdzony przez PFRON w marcu 2012r. Dzięki nowemu projektowi dotychczasowe programy PFRON-u będą realizowane przez samorządy powiatowe, a ma to ułatwić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.
Już 351 powiatów zgłosiło chęć przystąpienia do programu. Z częścią z nich PFRON podpisał już stosowne porozumienia, a z resztą umowy zostaną podpisane w najbliższym czasie. Z ustaleń ze Związkiem Powiatów Polskich wynika, że osoba niepełnosprawna z powiatu, który nie przystąpi do programu, będzie mogła skorzystać z pomocy za pośrednictwem innego, sąsiedniego powiatu.

„Aktywny Samorząd” to rozszerzenie wcześniejszych działań, skierowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza jeśli chodzi o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i likwidację barier komunikacyjnych.

(Źródło: Podatki.biz)