e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych 2012-06-28


W 2013 roku prawo do świadczeń pielęgnacyjnych straci prawie 100 tys. osób. Zaostrzenie warunków uprawniających do pobierania świadczeń zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który opublikował resort pracy i polityki społecznej.

Według projektu nowelizacji, świadczenie będzie mogła starać się osoba, która sprawuje opiekę nad osobą, której niepełnosprawność powstała odpowiednio do 18. lub 25. roku życia. Prawo do pobierania świadczenia, bez kryterium dochodowego będą mieli wyłącznie rodzice, faktyczni opiekunowie dziecka (którzy wystąpili o jego przysposobienie) oraz spokrewnione rodziny zastępcze.

Pozytywną informacją dla świadczeniobiorców jest pomysł podwyżki wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 lipca 2013 r. ma ono wynosić 620 zł (obecnie 520 zł).

Resort pracy i polityki społecznej oszacował, że w wyniku zmian prawo do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych w 2013 r. utraci 99,8 tys. osób. Ze świadczeń skorzystać ma w sumie 191,5 tys. osób. W sumie wydatki budżetowe na ten cel zmniejszą się o niecałe 600 mln zł w 2013 r. i aż ok. 1,25 mld zł w porównaniu do prognozy zakładającej brak zmian w przepisach.

Zmiany te są zawarte w projekcie (z 15 czerwca 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

(Źródło: Podatki.biz)